Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
926218
DzisiajDzisiaj142
RazemRazem926218


Monday, 25, wrzesień 2023

Interpelacja międzysesyjna

INTERPELACJA

z dnia 12 grudnia 2011r.

Na Sesji Rady Miejskiej w Blachowni w dniu 7 grudnia 2011 roku Pan Piotr Kurkowski przedstawił Radzie informacje na temat zadania Powiatu ujętego w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej pt.: „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1046 S ul. Sienkiewicza w miejscowości Blachownia” o wartości 2 mln zł. Stwierdził też, że Zarząd Powiatu zaproponował wycofanie tego zadania z Wieloletniej Prognozy argumentując to zrealizowaniem zadania pt.: „Remont Jazu” . Poinformował także, że Radni Rady Miejskiej w Blachowni pod przewodnictwem Edyty Mandryk złożyli szeroki wachlarz propozycji do realizacji w budżecie na 2012r.,  w tym remont ulicy Sienkiewicza. Pan Kurkowski stwierdził, że Zarząd Powiatu po tej informacji pochylił się nad Wieloletnią Prognozą Inwestycyjną i przeanalizował  zadania, które były zrealizowane na terenie Blachowni i wycofał zadanie, które czekało na realizację tj. wspomniany remont ul. Sienkiewicza. W podsumowaniu Pan Kurkowski poprosił mnie o rozważne pisanie pism do różnych instytucji  stwierdzając, że jest to pierwszy efekt negatywnej pracy mojej i moich kolegów. Wysnuł tezę, że jakoby  jakieś moje pismo z października kierowane do Starosty doprowadziło do wykreślenia zadania z planu Starostwa. Według wyrażonej przez Niego opinii jestem główną winowajczynią wykreślenia tej inwestycji. Jako, że zostało to poruszone publicznie, proszę o wyjaśnienie kilku zasadniczych kwestii związanych z tymi pomówieniami.

 

 1. Proszę o informację, czy Pan Kurkowski na Sesji w dniu 7 grudnia wyrażał  swoją opinię jako Radny Powiatowy, czy reprezentował stanowisko Burmistrza? Jest to o tyle trudne do ustalenia, że moim zdaniem jako Radny Powiatowy mógł mieć udzielony głos na takich samych prawach, jak każdy inny mieszkaniec, czyli w wolnych wnioskach mieszkańców.
 2. Proszę o informację, czy radni oraz mieszkańcy Blachowni mogą zgłaszać wnioski z propozycją zadań  do budżetu powiatu częstochowskiego?
 3. Proszę o informację, czy kierowane były wnioski zadań do budżetu Starostwa Powiatowego na rok 2012  przez Burmistrza Blachowni? Jeżeli tak, to proszę o informacje jakie to były zadania, ponieważ nie zostaliśmy o tym poinformowani.
 4. Proszę o informację, jakie rzekomo pismo skierowałam do Starosty w październiku br. na które powoływał się Pan Kurkowski, a dotyczące zadania związanego z remontem ulicy Sienkiewicza? Jedynym  pismem skierowanym do Starosty był wspólny wniosek Radnych: Andrzeja Cierpiała, Krzysztofa Imiołka, Marka Kułakowskiego, Edyty Mandryk oraz Wacława Matuszewskiego. Wniosek został skierowany w dniu 21 września br. i to za pośrednictwem Burmistrza Blachowni.
 5. Jakie działania destrukcyjne, o których wspomniała Pani Burmistrz na ostatniej Sesji prowadzone są przez Radnych Rady Miejskiej w Blachowni?
 6. Jakie dodatkowe czynności zlecane były wykonawcą usług  na terenie Gminy Blachownia przez obecnych Radnych Rady Miejskiej?
 7. Czy radni, jak również mieszkańcy mogą kierować pisma do Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz innych instytucji Państwowych w celu uzyskania informacji na temat działań prowadzonych przez Burmistrza Blachowni?
 8. Czy radni oraz mieszkańcy mają prawo prowadzić wszelkie dopuszczane przez prawo czynności w celu kontroli funkcjonowania władzy samorządowej na wszystkich szczeblach?
 9. Czy Radni Rady Miejskiej w Blachowni oraz mieszkańcy mają prawo zgłaszania swoich zastrzeżeń dotyczących prac prowadzonych na terenie Gminy Blachownia?
 10. Jakie ograniczenia techniczne stoją na przeszkodzie zakupu energii elektrycznej od dostawcy gwarantującego najniższą cenę sprzedaży?
 11. Proszę wyjaśnić precyzyjnie, dlaczego nie stać naszej gminy na rozpisanie przetargu na zakup energii elektrycznej, a tym samym możliwości jej tańszego zakupu?

Odpowiedź:

 

Interpelacje 28.12.2011r.

 

Na Sesji w dniu 28.12.2011r. złożyłam trzy interpelacje.

1. Kto będzie Managerem hali po 1 stycznia 2012 roku?

Odp. Managerem będzie nadal Pani Aneta Stawicka.


2. Czy Pani Burmistrz przewiduje reorganizację szkół w celu wygenerowania oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów administracyjnych?

Odp. Porównując naszą gminę z gminami ościennymi nie widzę takiej możliwości, żeby zamykać szkoły, zwalniać nauczycieli.

 

3. Jaki jest tryb postępowania przy organizacji imprez pod patronatem Rady Miejskiej w Blachowni?

Czy organizatorzy muszą wystąpić z pismem do rady i czy rada może decydować o przyznaniu środków na ten cel?

Jakie środki przewidziane są na zakup pucharów, pamiątek itp. pod patronatem Rady Miejskiej w Blachowni?

Odp. Ustawa jednoznacznie określa jakie kompetencje ma władza wykonawcza i jakie ma władza uchwałodawcza.Zapisy w budżecie, które Państwo widzicie, że są puchary, ewentualnie kwiaty przynależą do władzy wykonawczej. W dobrym tonie jest i na pewne imprezy zapraszam i życzę sobie, żeby Pan Przewodniczący również ze mną uczestniczył. Jeśli chodzi o środki, no to jest jasny zapis w budżecie. Na jednej z komisji już wyjaśniałam, że Was jako Radę reprezentuje Przewodniczący. Jednoznaczne jest to z tym, że jeśli razem jesteśmy na jakieś uroczystości, to jesteście wszyscy Państwo reprezentowani.

Innych możliwości niestety ustawodawca nie daje.

Ps. Niestety nie otrzymałam odpowiedzi na pierwsze dwa pytania. Nie wiem co ma zrobić organizator chcący zorganizować imprezę pod patronatem Rady Miejskiej. Nie wiem, czy Rada może decydować o przyznaniu środków. Zresztą...jakie środki są przewidziane? Też nie wiem, ponieważ w budżecie wiele składników wrzuconych jest do "jednego worka".

Interpelacje złożone na Sesji w dniu 14.11.2011r.

Drodzy Państwo.

 

Na obrady, które odbyły się 14 listopada przygotowałam kilka interpelacji. Muszę  jednak stwierdzić, że coraz bardziej zastanawiam się nad sensem składania interpelacji na sesji. Powodem jest fakt, że nigdy nie otrzymuję odpowiedzi, które by mnie satysfakcjonowały. Brak merytorycznego przygotowania sprawia, że bardzo często odpowiedzi Pani Burmistrz są chaotyczne i w większości nie odnoszą się do  poruszanego zagadnienia. Przekonanie Pani Burmistrz do tego, że na interpelacje składane na sesji ma prawo odpowiadać ustnie jest tak silne, że za wszelką cenę próbuje udzielać odpowiedzi na wszystkie zadane pytania z każdej dziedziny, nawet technicznej. Szkoda tylko, że nie korzysta z przysługującego jej prawa do skonsultowania pewnych zagadnień z pracownikami posiadającymi zapewne większą orientację w poruszanych problemach.

Niestety wszechwładza Pani Burmistrz jest absolutna i nawet w sprawach wydawałoby się błahych, bardzo często odsyłani jesteśmy do niej przez pracowników oraz kierowników referatów, gdy próbujemy załatwić jakąś sprawę.

 

 

1. Rehabilitacja. ( treść interpelacji w załączniku)

 

Na ten temat pisałam w zakładce "aktualności".

Jedna z nielicznych interpelacji pozytywnie przyjęta przez Panią Burmistrz, co daje realną szansę na jej powodzenie.

 

Interpelacje ustne

 

 

2. Dlaczego nie otrzymałam odpowiedzi na zadane interpelacje w sprawie zbiornika wodnego?

Pierwsza dotyczyła usunięcia zanieczyszczeń z dna zalewu, złożona w dniu 02.09.2011r.

W drugiej interpelacji pytałam, czy zanieczyszczenia, które znajdują się na dnie są realnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, złożona 14.09.2011r.

Odp. Interpelacje skierowaliśmy do Starostwa, otrzymaliśmy odpowiedź niekompletną. Zadaliśmy jeszcze raz pytanie. Odpowiedź otrzymałam wychodząc na Sesję, także niezwłocznie odpowiedź zostanie pani przekazana. Była tam zawarta odpowiedź dotycząca zagrożenia, która brzmi, że takiego zagrożenia nie ma.

 

3. Proszę o precyzyjną odpowiedź. Czy dokumenty przedstawiane na posiedzeniach Komisji są jawne?

Odp. Dokumenty jeśli są przygotowane przez pracowników to są dostępne. Notatki niekoniecznie są jawne. Informacje jako pisma urzędowe oczywiście są jawne.

 

 

4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sienkiewicza 11 prosi o utwardzenie terenu służącego do składowania odpadów komunalnych. Uważam, że mieszkańcom się to należy. Te bloki są wspaniałą wizytówką naszego miasta.

Odp. Wszystkim mieszkańcom naszej gminy się to należy. Potrzeba dużo środków finansowych na utwardzenie terenu. Cały czas się tym zajmujemy. Rozmawialiśmy nawet z Nadleśnictwem o wskazanie innych terenów, gdzie moglibyśmy to zrobić zdecydowanie tańszym kosztem. Niemniej jednak całe przedsięwzięcie to nie jest taki mały koszt z tego tytułu, że będą tam wjeżdżały samochody zabierające nieczystości, samo obciążenie ich jest b.duże. Trzeba jednak to wykonać, jeśli środki budżetowe na to pozwolą.

 

5. Interpelacja dotyczy projektu budżetu na 2012 rok.

Kiedy i gdzie można zapoznać się z projektem budżetu na 2012 rok? Jak wiemy, do 15 listopada organ wykonawczy przedstawia radzie gminy i RIO projekt budżetu gminy. Rada powinna go uchwalić do 31 grudnia 2011 roku.

 

Odp. Mam czas do 15 listopada w godzinach pracy urzędu. Zapewne, gdy Pan Przewodniczący uzyska materiał przekaże Państwu do zapoznania. Projekt budżetu przekażę jutro do biura rady.

 

 

6. Nie znalazłam informacji, aby w ostatnim czasie były ogłaszane przetargi na oświetlenie uliczne. Proszę powiedzieć, czy były takie przetargi przeprowadzane w ostatnich dwóch latach? Jeśli nie, to dlaczego nie są rozpisywane? Z mojego doświadczenia wynika, że przy takich przetargach można uzyskać bardzo dobre warunki w zakupie energii. Są to oszczędności rzędu 20 %.

Odp. Nie ogłaszaliśmy do tej pory takiego przetargu z tego względu, że proceduralnie jeśli chodzi o nasze oświetlenie, to nie do końca mogliśmy ten przetarg ogłosić. Nosiliśmy się z takim zamiarem, ale są też inne sposoby na pozyskanie środków, np.: na wymianę oświetlenia na bardziej oszczędne. Natomiast nie robiliśmy takiego przetargu do tej pory.

 

 

7. Sala strażacka. Na ostatniej Komisji dowiedziałam się, że są przewidziane dwie sale mieszczące po 50 osób. Czy remiza będzie służyć także jako pomieszczenie, w którym będą organizowane imprezy okolicznościowe typu wesela? Czy duże sale są potrzebne?

Odp. Na statutowe działania straży jest ten projekt wykonany. Czy tam będą sale? Na pewno będzie sala konferencyjna, ponieważ straż takiego obiektu potrzebuje. Jak będzie wykorzystana trudno jest mi powiedzieć. Tym zajmuje się już stowarzyszenie.

 

8. Dlaczego z budżetu na 2011 rok została wyprowadzona kwota 35 000 przeznaczona na plany zagospodarowania centrum? Uważam, że centrum Blachowni powinno takie plany posiadać.

Odp. Rzeczywiście zdjęliśmy 30 000 na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika i  5 000 na wykonanie projektu na usuwanie azbestu w gminie.

 

Interpelacje z dnia 19.10.2011r.

Na Sesji złożyłam kilka interpelacji, których treść zamieściłam w załączniku.

Na wszystkie interpelacje uzyskałam od Pani Burmistrz odpowiedź ustną.

 

1. Budowa Orlika

Proszę o informację, czy istnieje opóźnienie prac przy budowie Orlika?

- Nie wiem, aby były jakiekolwiek opóźnienia. Prace trwają.

Jakie będą konsekwencje dla inwestora i wykonawcy w sytuacji nieterminowego oddania do użytku inwestycji?

- Każda umowa, jaką zawiera Urząd na inwestycje musi zawierać jeden z punktów, który mówi o wysokości kar umownych. Jeśli termin zostanie przekroczony, naliczane są kary umowne.

Czy inspektorem nadzoru inwestorskiego Orlika jest ta sama osoba, która nadzorowała budowę hali widowiskowo- sportowej?

- Inna osoba, która prowadziła nadzór nad innymi Orlikami.

 

 

2. Inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi.

Proszę o informację, czy istnieją opóźnienia prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2010, na które zostały już rozstrzygnięte przetargi?

- Inwestycje cały czas trwają, więc na ten moment nie mam wiedzy, aby były opóźnienia.

 

 

3. Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy.

Proszę o informację, czy będzie ogłoszony konkurs na Sekretarza Gminy? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

- Niedawno mieliśmy ogłoszony konkurs na Sekretarza Gminy. Nikt nie spełniał warunków. Nie potrafię określić kiedy to nastąpi. Informacje będą na stronie internetowej.

 

4. Promocja Gminy.

Na komisji rewizyjnej 26 września dowiedzieliśmy się, że na zorganizowanie imprezy pt: „Rodeo Piknik Cauntry Blachownia 2011” w dniu 6 sierpnia br. z budżetu gminy w ramach promocji wydano kwotę około 15 000 zł. Z „Wiadomości z ratusza” wyczytałam, że w organizacji imprezy pomagał klub motocyklowy Jura Raiders. Proszę powiedzieć,  jaki wkład rzeczowy lub finansowy wniósł wspomniany współorganizator imprezy?

- Jura Raiders pomagał, współorganizował, przygotowywał cały teren pod imprezę. Teren został wykoszony, odnowiony. Był to głównie wkład własny pracy.

Jakie działania zostały podjęte w celu promocji gminy dla potencjalnych inwestorów, co było podnoszone w jednej z moich wcześniejszych interpelacji, w której prosiłam o stworzenie zakładki na stronie internetowej z informacjami dla potencjalnych inwestorów o możliwościach inwestowania w naszej gminie?

- Zapewne takie informacje dla inwestorów się pojawią.

 

5. Rozpoczęcie prac związanych z oczyszczeniem zbiornika.

Zachęcam do zapoznania się z treścią interpelacji ( załącznik rozp. prac....)

- Składałam ślubowanie, że będę działać na rzecz mieszkańców i będę to czyniła dalej. Natomiast pewne działania mogę czynić nie konsultując ich. Moje działania były jednoznacznie skierowane na pomoc Staroście w oczyszczeniu zbiornika. Mam takie prawo, że mogę kierować pisma do różnych instytucji, gdyż nie ma tutaj zależności. Ja nie jestem zależna od Starosty czy Starosta ode mnie. Rzeczywiście w jednym z nich była informacja, że kiedyś ten zbiornik pełnił funkcje rekreacyjne i nikt temu nie zaprzeczy. (....)

Zbiornikiem zarządza Pan Starosta i tylko On i wyłącznie może złożyć wniosek na ekspertyzę, czy oczyszczenie zbiornika.(....)

 

6. Sposób udzielania informacji i dostępu do dokumentów.

...proszę o poinformowanie wszystkich pracowników, że wszystko co znajduje się w ich posiadaniu, a związane jest z działalnością urzędu jest jawne, nie tylko dla radnych, lecz wszystkich zainteresowanych, bo podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej. Robienie ze wszystkiego tajemnicy wprowadza tylko niepotrzebnie zamieszanie i podejrzenie występowania  nieprawidłowości.

 

- Większość dokumentów należy do informacji dostępnych ( jeśli nie są tajne). Nawet notatki nie są tajne.

 

7. Umowa najmu w Łojkach.

Ponieważ na ostatnim posiedzeniu komisji Budżetu nie uzyskaliśmy odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących umowy najmu pomieszczeń pod przychodnię lekarską w Łojkach,  proszę o wyjaśnienie. Czy umowa z dotychczasowym najemcą zawarta została do 30 listopada 2011 roku, czy na 10 lat od roku 2002?

 

- Umowa została zawarta do 30 listopada 2011r. Natomiast jest również zapis, ze na 10 lat, czyli wynikałoby z tego, że do 2012 roku. Niemniej jednak zapis był jasny, że do 2011 roku. Z czym Najemca się zgodził występując do Urzędu o przedłużenie Umowy.

 

8. Zarządzanie halą sportową.

Na podstawie jakiego zarządzenia Burmistrza,  Manager Sportu jest uprawniony do poboru opłat za korzystanie z hali?

 

- Zarządzenie Burmistrza znajduje się na BIP-ie. Określa wysokość opłat. Zarządzenie Nr 96 z 24.06.2011r.

 

Gdzie można zapoznać się z opracowaną koncepcją funkcjonowania hali?

- Każda osoba, która zgłaszała się do konkursu na manegera hali taką ofertę musiała przedstawić komisji konkursowej. Nie ma przeszkód, aby zapoznać się z tą koncepcją.