Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
639208
DzisiajDzisiaj158
RazemRazem639208
Tuesday, 02, czerwiec 2020

Interpelacje

Interpelacje z dnia 19.10.2011r.

Na Sesji złożyłam kilka interpelacji, których treść zamieściłam w załączniku.

Na wszystkie interpelacje uzyskałam od Pani Burmistrz odpowiedź ustną.

 

1. Budowa Orlika

Proszę o informację, czy istnieje opóźnienie prac przy budowie Orlika?

- Nie wiem, aby były jakiekolwiek opóźnienia. Prace trwają.

Jakie będą konsekwencje dla inwestora i wykonawcy w sytuacji nieterminowego oddania do użytku inwestycji?

- Każda umowa, jaką zawiera Urząd na inwestycje musi zawierać jeden z punktów, który mówi o wysokości kar umownych. Jeśli termin zostanie przekroczony, naliczane są kary umowne.

Czy inspektorem nadzoru inwestorskiego Orlika jest ta sama osoba, która nadzorowała budowę hali widowiskowo- sportowej?

- Inna osoba, która prowadziła nadzór nad innymi Orlikami.

 

 

2. Inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi.

Proszę o informację, czy istnieją opóźnienia prac związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2010, na które zostały już rozstrzygnięte przetargi?

- Inwestycje cały czas trwają, więc na ten moment nie mam wiedzy, aby były opóźnienia.

 

 

3. Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy.

Proszę o informację, czy będzie ogłoszony konkurs na Sekretarza Gminy? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

- Niedawno mieliśmy ogłoszony konkurs na Sekretarza Gminy. Nikt nie spełniał warunków. Nie potrafię określić kiedy to nastąpi. Informacje będą na stronie internetowej.

 

4. Promocja Gminy.

Na komisji rewizyjnej 26 września dowiedzieliśmy się, że na zorganizowanie imprezy pt: „Rodeo Piknik Cauntry Blachownia 2011” w dniu 6 sierpnia br. z budżetu gminy w ramach promocji wydano kwotę około 15 000 zł. Z „Wiadomości z ratusza” wyczytałam, że w organizacji imprezy pomagał klub motocyklowy Jura Raiders. Proszę powiedzieć,  jaki wkład rzeczowy lub finansowy wniósł wspomniany współorganizator imprezy?

- Jura Raiders pomagał, współorganizował, przygotowywał cały teren pod imprezę. Teren został wykoszony, odnowiony. Był to głównie wkład własny pracy.

Jakie działania zostały podjęte w celu promocji gminy dla potencjalnych inwestorów, co było podnoszone w jednej z moich wcześniejszych interpelacji, w której prosiłam o stworzenie zakładki na stronie internetowej z informacjami dla potencjalnych inwestorów o możliwościach inwestowania w naszej gminie?

- Zapewne takie informacje dla inwestorów się pojawią.

 

5. Rozpoczęcie prac związanych z oczyszczeniem zbiornika.

Zachęcam do zapoznania się z treścią interpelacji ( załącznik rozp. prac....)

- Składałam ślubowanie, że będę działać na rzecz mieszkańców i będę to czyniła dalej. Natomiast pewne działania mogę czynić nie konsultując ich. Moje działania były jednoznacznie skierowane na pomoc Staroście w oczyszczeniu zbiornika. Mam takie prawo, że mogę kierować pisma do różnych instytucji, gdyż nie ma tutaj zależności. Ja nie jestem zależna od Starosty czy Starosta ode mnie. Rzeczywiście w jednym z nich była informacja, że kiedyś ten zbiornik pełnił funkcje rekreacyjne i nikt temu nie zaprzeczy. (....)

Zbiornikiem zarządza Pan Starosta i tylko On i wyłącznie może złożyć wniosek na ekspertyzę, czy oczyszczenie zbiornika.(....)

 

6. Sposób udzielania informacji i dostępu do dokumentów.

...proszę o poinformowanie wszystkich pracowników, że wszystko co znajduje się w ich posiadaniu, a związane jest z działalnością urzędu jest jawne, nie tylko dla radnych, lecz wszystkich zainteresowanych, bo podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej. Robienie ze wszystkiego tajemnicy wprowadza tylko niepotrzebnie zamieszanie i podejrzenie występowania  nieprawidłowości.

 

- Większość dokumentów należy do informacji dostępnych ( jeśli nie są tajne). Nawet notatki nie są tajne.

 

7. Umowa najmu w Łojkach.

Ponieważ na ostatnim posiedzeniu komisji Budżetu nie uzyskaliśmy odpowiedzi na jedno z pytań dotyczących umowy najmu pomieszczeń pod przychodnię lekarską w Łojkach,  proszę o wyjaśnienie. Czy umowa z dotychczasowym najemcą zawarta została do 30 listopada 2011 roku, czy na 10 lat od roku 2002?

 

- Umowa została zawarta do 30 listopada 2011r. Natomiast jest również zapis, ze na 10 lat, czyli wynikałoby z tego, że do 2012 roku. Niemniej jednak zapis był jasny, że do 2011 roku. Z czym Najemca się zgodził występując do Urzędu o przedłużenie Umowy.

 

8. Zarządzanie halą sportową.

Na podstawie jakiego zarządzenia Burmistrza,  Manager Sportu jest uprawniony do poboru opłat za korzystanie z hali?

 

- Zarządzenie Burmistrza znajduje się na BIP-ie. Określa wysokość opłat. Zarządzenie Nr 96 z 24.06.2011r.

 

Gdzie można zapoznać się z opracowaną koncepcją funkcjonowania hali?

- Każda osoba, która zgłaszała się do konkursu na manegera hali taką ofertę musiała przedstawić komisji konkursowej. Nie ma przeszkód, aby zapoznać się z tą koncepcją.