Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
866756
DzisiajDzisiaj47
RazemRazem866756


Saturday, 26, listopad 2022

WNIOSEK KLUBU RADNYCH "RAZEM DLA GMINY BLACHOWNIA"

 

WNIOSEK złożony  8 maja 2014 roku

 

 

W nawiązaniu do dawnych tradycji niepodległościowych z roku 1918 oraz 1989 Klub Radnych „Razem dla Gminy Blachownia” w ramach  obchodów 25 – lecia odzyskania wolności zgłasza formalny wniosek o włączenie do uroczystości Dni Blachowni aktu wkopania „Dębu Pamięci” będącego symbolem upamiętniającym wydarzenia roku 1928, kiedy to mieszkańcy Blachowni 10 rocznicę odzyskania niepodległości uroczyście obchodzili.

Pamięć tego wydarzenia chciał jednocześnie wymazać i unicestwić okupant, kiedy w roku 1939 historyczny „Dąb Pamięci” został przez nich ścięty wraz z tablicą pamiątkową. Pamiętają o tym do dzisiaj rodowici mieszkańcy, którym z pokolenia na pokolenie fakty historii lokalnej Blachowni są przekazywane.

Mamy nadzieję, że historia Blachowni stanowi część dydaktyczną nauki WOS przynajmniej w odniesieniu do najważniejszych wydarzeń związanych z przeszłością i teraźniejszością Gminy Blachownia.

Podnosimy ten temat bez wskazywania i narzucania jakichkolwiek propozycji obchodów 25 – lecia odzyskania wolności. Uważamy, że tradycje historyczne Gminy Blachownia należy pielęgnować i kultywować. Jesteśmy przekonani, że utrwalanie i podtrzymywanie tradycji naszych przodków, ich bohaterska walka o niepodległość Ojczyzny przelana krwią, zasługuje na włączenie do programu obchodów Dni Blachowni tego skromnego, a jakże ważnego rocznicowego wydarzenia.

 

 

 

Załącznik:

Pamiątkowe historyczne zdjęcie z roku 1935.

 

 

 

 

Odpowiedź na wniosek.

 

Pismo z dnia 4 czerwca 2014 roku, które otrzymałam 9 czerwca 2014 roku.

 

 

INTERPELACJA KLUBU RADNYCH "RAZEM DLA GMINY BLACHOWNIA" , 8 maja 2014 roku

Dla realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia, przy wsparciu środków unijnych, w przekonaniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy Blachownia” nieodzowne jest opracowanie aktualnej strategii rozwoju gospodarczego na lata 2014-2020 popartej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydaje się to celowe i zasadne, choć może nieco spóźnione, aby stworzyć taki plan na rzecz przynajmniej aktualizacji istniejącej strategii i dostosowania go do aktualnych i przyszłościowych zamierzeń inwestycyjnych jakie będą realizowane do roku 2020.

Widzimy potrzebę udziału w opracowaniu propozycji zadań do strategii przedstawicieli społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, radnych, prywatnego i państwowego biznesu czy chociażby byłych włodarzy naszej Gminy. Powołanie zespołu w liczbie 15 – 20 osób, którego zadaniem byłoby wypracowanie po konsultacjach środowiskowych strategii określającej szanse rozwojowe Gminy oraz rzeczywiste potrzeby mieszkańców.

 

Takie działania pozwolą skoordynować i nakreślić docelowe działanie w przygotowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych do realizacji w kontekście kompleksowego rozwiązania problemu nurtujące dane środowisko. Jest to wyjście naprzeciw postulatom mieszkańców, których punkt widzenia nie zawsze jest zgodny z zadaniami zamieszczonymi w planie inwestycyjnym zatwierdzonym przez Radę Miejską.

Proponujemy podzielić się władzą z przedstawicielami społeczności obywatelskiej, by głosy mieszkańców znajdowały swoje miejsce w zadaniach przyjętych w budżecie, dając im szansę współrządzenia, ale także i współodpowiedzialności za zmiany w przeobrażeniu naszej Gminy.

Dokument winien być przyjęty w formie załącznika do Uchwały Rady Miejskiej, by stanowił podstawę i wyznacznik kierunku działania docelowej realizacji tematyki przyjętej w strategii.

Interpelacja, którą kierujemy do Pani Burmistrz ma swoje mocne argumenty na rzecz jej wprowadzenia w życie. Wyrażamy nadzieję, że zostanie przychylnie rozpatrzona i znajdzie uzasadnienie w realizacji przyszłościowych zadań inwestycyjnych.

Bożena Forma

Edyta Mandryk

Krzysztof Imiołek

Marek Kułakowski

 

 

 

 

Odpowiedź.

Pismo z dnia 26 maja 2014 r.

 

 

 

INTERPELACJA KLUBU RADNYCH "RAZEM DLA GMINY BLACHOWNIA"

 

INTERPELACJA złożona w dniu 8 maja 2014 roku

 

Dla realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Blachownia, przy wsparciu środków unijnych, w przekonaniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy Blachownia” nieodzowne jest opracowanie aktualnej strategii rozwoju gospodarczego na lata 2014-2020 popartej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydaje się to celowe i zasadne, choć może nieco spóźnione, aby stworzyć taki plan na rzecz przynajmniej aktualizacji istniejącej strategii i dostosowania go do aktualnych i przyszłościowych zamierzeń inwestycyjnych jakie będą realizowane do roku 2020.

Widzimy potrzebę udziału w opracowaniu propozycji zadań do strategii przedstawicieli społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, radnych, prywatnego i państwowego biznesu czy chociażby byłych włodarzy naszej Gminy. Powołanie zespołu w liczbie 15 – 20 osób, którego zadaniem byłoby wypracowanie po konsultacjach środowiskowych strategii określającej szanse rozwojowe Gminy oraz rzeczywiste potrzeby mieszkańców.

Takie działania pozwolą skoordynować i nakreślić docelowe działanie w przygotowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych do realizacji w kontekście kompleksowego rozwiązania problemu nurtujące dane środowisko. Jest to wyjście naprzeciw postulatom mieszkańców, których punkt widzenia nie zawsze jest zgodny z zadaniami zamieszczonymi w planie inwestycyjnym zatwierdzonym przez Radę Miejską.

Proponujemy podzielić się władzą z przedstawicielami społeczności obywatelskiej, by głosy mieszkańców znajdowały swoje miejsce w zadaniach przyjętych w budżecie, dając im szansę współrządzenia, ale także i współodpowiedzialności za zmiany w przeobrażeniu naszej Gminy.

Dokument winien być przyjęty w formie załącznika do Uchwały Rady Miejskiej, by stanowił podstawę i wyznacznik kierunku działania docelowej realizacji tematyki przyjętej w strategii.

Interpelacja, którą kierujemy do Pani Burmistrz ma swoje mocne argumenty na rzecz jej wprowadzenia w życie. Wyrażamy nadzieję, że zostanie przychylnie rozpatrzona i znajdzie uzasadnienie w realizacji przyszłościowych zadań inwestycyjnych.

Bożena Forma

Edyta Mandryk

Krzysztof Imiołek

Marek Kułakowski

 

 

Odpowiedź na interpelację. Pismo z dnia 26 maja 2014 r.

 

 

INTERPELACJA KLUBU RADNYCH "RAZEM DLA GMINY BLACHOWNIA"

 

Klub Radnych „Razem dla Gminy Blachownia” zgłasza wniosek o podjęcie działań na rzecz dokonania zmiany nazwy Placu Wolności na Plac Niepodległości. Chcemy w ten sposób przywrócić historyczną nazwę tego terenu używaną kiedyś przez Mieszkańców Blachowni na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Właśnie w 10 rocznicę odzyskania niepodległości lokalna społeczność zasadziła Dąb Pamięci, ogrodziła go parkanem, a obok postawiła maszt.

Dzisiaj ten fakt można byłoby upamiętnić specjalnym obeliskiem z tablicą pamiątkową. Zasadnym jest też przygotowanie odpowiedniej dokumentacji historycznej, odzwierciedlającej przebieg wydarzeń z odległych, dla młodego pokolenia czasów. Pamięć tych wydarzeń powinno się utrwalać i przekazywać kolejnym pokoleniom.

Bo jak pisał Victor Hugo „Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.”

Warto dodać, że w materiałach źródłowych z archiwum domowego Pana Tadeusza Gębusia jest zdjęcie z 1935 roku, na którym widać ogrodzony parkanem „Dąb Pamięci”, obok stojący maszt na tle Huty Blachownia. Jednocześnie Pan Gębuś pismem z 14 maja 2013 roku w imieniu części mieszkańców zwracał się do Pani Burmistrz i Rady Miejskiej w Blachowni, by przywrócić historyczną nazwę Placu, dzisiaj terenu między dawnym biurowcem huty, remizą, a Urzędem Miejskim.

Uważamy, że obecny teren tego placu w wyniku budowy nowej strażnicy OSP, wymaga nowego zagospodarowania. Jest więc czas, by zgłoszony przez Klub wniosek znalazł rozwiązanie. Dlatego zwracamy się do Pana Przewodniczącego Rady i Pani Burmistrz o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i przygotowanie uchwały w tym zakresie.

 

 

Bożena Forma                                                                                          Krzysztof Imiołek

Edyta Mandryk                                                                                        Marek Kułakowski

 

 

ODPOWIEDŹ:

 

 

 

 

Interpelacja międzysesyjna z dnia 11.06.2013r.

Dotyczy: zalegający piach na chodniku

 

Proszę o uprzątnięcie piachu z chodnika na ulicy Cmentarnej od strony lasu komunalnego.

Piach zalega na chodniku od ulicy Sienkiewicza do końca cmentarza komunalnego.

 

Bardzo proszę o szybką reakcję, ponieważ niebawem odbędą się uroczystości związane z obchodami „ Dni Blachowni”, a chodnik nie wygląda zbyt estetycznie.

 

Nie uzyskałam odpowiedzi.