Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
594786
DzisiajDzisiaj4
RazemRazem594786


Thursday, 12, grudzień 2019

Interpelacje_25_maja_2011 c.d.

VIII Sesja Rady Miejskiej - 25 maja 2011 r.

 

Interpelacja 20 - Informacja o zamówieniach publicznych - (treść interpelacji: interpelacja_NR_20_25_05_2011)

Prosiłam o zamieszczanie na stronie internetowej urzędu, ogłoszeń o wszelkich postępowaniach przetargowych prowadzonych przez jednostki podległe Burmistrzowi, bez względu na ich wartość.

Odpowiedź - Urząd nie musi zamieszczać ogłoszeń przetargów, które są prowadzone na zasadzie zapytania o cenę. Ustawa do tego nie obliguje.

 

Interpelacja 21 - Zamieszczenie informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z mieszkańcami -(interpelacja_NR_21_25_05_2011)

Odpowiedź - uważam, że Państwa ustawowy obowiązek jest zabezpieczony.

Interpelacje_25_maja_2011

VIII Sesja Rady Miejskiej - 25 maja 2011 r.

 

Na Sesję w dniu 25 maja br. miałam przygotowanych dziesięć interpelacji. Tak duża ilość  dokumentów jest wynikiem rozmów z mieszkańcami i próbą zwrócenia uwagi na drobne, ale dość istotne problemy.

Pani Burmistrz w tym dniu skorzystała ze swojego prawa i na wszystkie interpelacje udzieliła odpowiedzi ustnej. Nie bardzo cieszy mnie taka forma odpowiedzi, ponieważ nie wyczerpuje w pełni poruszanego tematu.

Poniżej znajdziecie Państwo tematy interpelacji i odpowiedzi, które udało mi się zanotować.

 

Interpelacja 12 - Chodnik na ulicy Sienkiewicza - zapada się kostka brukowa.

Odpowiedź - Urząd Miasta wystąpił w tej sprawie do Powiatu.

 

 

Interpelacja 13 - Modernizacja ulicy Cmentarnej - projekt budżetu na 2011 rok przewidywał II etap modernizacji tej ulicy. Z niewiadomych przyczyn inwestycja   ta została jednak wyprowadzona. Spytałam, czy zostały poczynione kroki, aby otrzymać na ten cel dotację np. z Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych.

Odpowiedź - modernizacja ulicy nastąpi, gdy tylko znajdą się środki. Jesteśmy na 17 miejscu.

 

Interpelacja 14 - Utwardzenie dojazdu do śmietnika na ulicy Sienkiewicza - prośba Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 11. Interpelację ponowię, ponieważ nie zawierała wszystkich istotnych informacji. (interpelacja_NR_14_25_05_2011)

 

Interpelacja 15 - Zadłużenie najemców mieszkań komunalnych - zadłużenie najemców względem Zarządu Mieniem Komunalnym przekracza kwotę 1400000 zł. Jak ściągnąć zaległe zobowiązania? (więcej pytań: interpelacja_NR_15_25_05_2011)

Odpowiedź - niebawem Radni otrzymają wykaz stanu zadłużenia najemców lokali komunalnych i procesu windykacji należności z tytułu czynszu za najem lokali. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą prosić o rozłożenie na raty zaległości dot. zadłużenia, bez odsetek.

 

Od Kierownika Zarządu Mieniem Komunalnym w Blachowni otrzymałam analizę stanu zadłużenia najemców lokali komunalnych i procesu windykacji należności w latach 2003 - 2009. Myślę jednak, że za rok 2010 powinna być już dawno wykonana.

 

Interpelacja 16 - Opróżnianie pojemników na odpady segregowane - prośba o częstsze ich opróżnianie.

Odpowiedź - opróżnianie pojemników na odpady następuje dwa razy w miesiącu, często napełniane są przez mieszkańców tylko do połowy.

 

Interpelacja 17 - Naprawa ulicy Miodowej oraz parkingu nad stawem - na osiedlu Miodowa prowadzonych jest najmniej inwestycji finansowanych przez miasto. Prosiłam o naprawę nawierzchni ulicy Miodowej na wysokości bloku nr 3. Parking nad stawem, od strony brodzika, także posiada sporo ubytków asfaltu.

Odpowiedź -  ulica Miodowa należy do Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni. Inwestycja dotycząca remontu nawierzchni  parkingu może nastąpić po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania terenu.

 

 

Interpelacja 18 - Monitoring miejski - (interpelacja_NR_18_25_05_20011)

Odpowiedź - zamierzam wprowadzić monitoring miejski w tej kadencji. Policja wskaże 10 miejsc niebezpiecznych w naszej miejscowości.

 

Interpelacja 19 - Przejście dla pieszych na ulicy Kubowicza - skrzyżowanie z ulicą Sienkiewicza.

Odpowiedź - zgłosimy do Powiatu prośbę o wyznaczenie przejścia dla pieszych. Nastąpi to jednak dopiero po remoncie chodnika na ulicy Kubowicza.

 

 

Interpelacje_6_kwietnia_2011

VII Sesja Rady Miejskiej - 06 kwietnia 2011 roku

Na VII Sesji Rady Miejskiej w Blachowni złożyłam interpelacje dotyczące następujących zagadnień:

- Dzikiego wysypiska na przedłużeniu ulicy Wczasowej.( 7 )

Droga dojazdowa.

Miejsce, którego dotyczyła interpelacja. Czy to jest tylko ziemia? (Odp.nr 7)

 

- Śmieci w lesie komunalnym. ( 8 )

- Zamieszczania ogłoszeń poza wyznaczonymi do tego celu miejscami. ( 9 )

- Progu spowalniającego na ulicy Cmentarnej. Interpelacja druga. ( 10 )

- Nieruchomości zabudowanej położonej w Blachowni, ulica Ks. M. Kubowicza.(11)

Interpelacja związana była z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 10 lat w trybie przetargowym wyżej wymienionej nieruchomości.

Interpelacje_03_marzec_2011

VI Sesja Rady Miejskiej w Blachowni - 03.03.2011 r.

Na VI Sesji Rady Miejskiej w Blachowni złożyłam interpelację w sprawie progu spowalniającego przy ulicy Cmentarnej. Proponowałam, aby umieścić go na wysokości cmentarza. Musicie Państwo przyznać, że przejście na drugą stronę ulicy jest dość ryzykowne, zwłaszcza dla osób starszych.Uzyskałam jedynie odpowiedź ustną od Pani Burmistrz: " Jeżeli po dokonaniu napraw dróg zostaną środki finansowe będzie można zająć się tym tematem."

Druga interpelacja dotyczyła interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w celu niezwłocznego naprawienia zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej Nr. 1, ulica Sienkiewicza.

Bardzo cieszy mnie fakt, że zatoczka jest już naprawiona.

 

Treść interpelacji poniżej.

Interpelacje_26_styczeń_2011

V Sesja Rady Miejskiej w Blachowni - 26 stycznia 2011r

Na V Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2011r. złożyłam 3 interpelacje dotyczące następujących zagadnień:

  1. Poprosiłam Panią Burmistrz o wyjaśnienie sprawy dotyczącej zakupu i montażu czujników GPS do pojazdów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg.

  2. Zaproponowałam podjęcie działań w celu lepszego informowania mieszkańców, turystów oraz potencjalnych inwestorów o walorach naszej miejscowości poprzez rozbudowę istniejącej strony internetowej.

  3. W trzeciej interpelacji zwróciłam się z prośbą o informowanie mieszkańców naszego miasta o terminach Sesji Rady Miejskiej w Blachowni.

Poniżej zamieszczam interpelacje wraz z odpowiedziami na nie.