Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
709045
DzisiajDzisiaj210
RazemRazem709045


Saturday, 05, grudzień 2020

Życzenia Wielkanocne

30 marca 2018 r.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Niech radość Zmartwychwstania Pańskiego wypełni Wasze serca,

aby dać Wam siłę do przezwyciężania

trosk życia codziennego.

Niech te święta będą czasem wyjątkowym i okazją

do umocnienia więzi rodzinnych.

                                                                                                                          Wesołych Świąt życzy

Edyta Mandryk

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

28 marca 2018 r.

Do 26 kwietnia br. we wtorki i czwartki (w godzinach od 9.00 do 15.00) Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513-152-218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych.

Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dziewiąta tego typu wspólna akcja Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Niepełnosprawni najczęściej są zainteresowani rozwianiem wątpliwości np. w zakresie używania samochodu do celów rehabilitacji, korzystania z pomocy przewodników (dla osób niewidomych, czy niesprawnych ruchowo), zakupu leków, czy wydatkami na adaptację mieszkania.

Źródło: slaskie.pl

Jestem burmistrzem mieszkańców Blachowni

22 marca 2018 r.

Pani burmistrz zdecydowała. Zdecydowała za mieszkańców Blachowni, ponieważ uznała, że konsultacje są niepotrzebne i zbędne. Uznała, że ma racje i wie najlepiej, co jest dobre dla mieszkańców.

A sprawa dotyczy nazwy ulicy 16 Stycznia w Blachowni, ponieważ nazwa zgodnie z ustawą dekomunizacyjną zakwalikowana została do zmiany. Pierwsze pismo Wojewody Śląskiego w tej sprawie wpłynęło do urzędu w dniu 17 października 2017 roku. Niestety ani mieszkańcy, ani radni nie zostali o tym poinformowani, choć sprawa dotyczy nas wszystkich, bo Pani burmistrz uznała, że nie ma takiej potrzeby, bo jak wyjaśniła, pismo było adresowane do Burmistrza Blachowni.  W piśmie skierowanym do wojewody, burmistrz za wszelką cenę próbowała przekonać wojewodę, że nie ma racji. W odpowiedzi wojewoda stanowczo stał na swoim stanowisku i prosił o wskazanie nazwy ulicy adekwatnej do ulic położonych w tej okolicy. W odpowiedzi Pani burmistrz dalej konsekwentnie stała na swoim stanowisku, że nazwy ulicy nie trzeba zmieniać. Oczywiście i w tym przypadku nikogo nie zapytała o zdanie, ani nawet nie poinformowała o tym fakcie. Bo jak powtórzyła po raz kolejny na dzisiejszej komisji i to drugie pismo było adresowane do Burmistrza Blachowni. Efekt jest taki, że wbrew woli mieszkańców, radnych i burmistrza wojewoda podjął zarządzenie zastępcze, w którym zarządził zmianę nazwy ulicy z 16 Stycznia na ulicę Janusza Korczaka. I odbyło się to bez naszego udziału i bez zapytania nas, mieszkańców o zdanie, bo Pani burmistrz uznała, że nie ma takiej potrzeby.

To wszystko w imię budowania społeczeństwa obywatelskiego w myśl hasła „Jesteśmy dla ludzi”.

Komentarz

Na dzisiejszej komisji wyraziłam swoją opinię, że było dużo czasu na to, żeby zapytać mieszkańców o zdanie. Niestety tak jak napisałam, Pani burmistrz sama podjęła decyzję, uznając ją, jako najlepszą i najkorzystniejszą dla mieszkańców. Wprowadziła także Radnych w błąd twierdząc, że w związku ze zmianą nazwy ulicy mieszkańcy poniosą jakieś dodatkowe koszty.

Pani Sylwia Szymańska została Burmistrzem Blachowni, przejęła zarządzanie Radą, a teraz jeszcze zapragnęła podejmować decyzje za mieszkańców i to w kwestiach, gdzie ich zdanie i opinia jest niepodważalnym ich prawem. I osiągnęła swój cel.

TRANSPORT ZBIOROWY-PROCEDURA

22 marca 2018 r.

W Konopiskach transport po terenie gminy już rusza. Dojazdy do Częstochowy uruchomione zostaną w połowie kwietnia, przynajmniej taka informacja została podana na stronach Gminy Konopiska. Co prawda także mieszkańcy Konopisk patrzą na cały proces z niepokojem, ale chociaż w odróżnieniu od nas dysponują konkretnym i spójnym przekazem ze strony władz gminy. Nasze władze świętowały sukces już dawno, przekazując po drodze kilka sprzecznych ze sobą przekazów, a czas biegnie.  Za nami połowa marca, a hucznie obiecana darmowa komunikacja dalej nie funkcjonuje. Może od kwietnia, może od maja usłyszałam ostatnio od jednego z wysoko postawionych urzędników. Wszystkiemu podobno winna jest Częstochowa, ponieważ musi wydać pozwolenie na wjazd i jak usłyszałam zbytnio się z tym nie kwapi. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że stosowne pozwolenia wcześniej czy później zostaną wydane i usługa będzie realizowana. Pod warunkiem, że są to jedyne trudności na długiej drodze do komunikacyjnej normalności w naszej gminie.

Choć staram się być optymistką i wierzę, że wcześniej czy później problem zostanie rozwiązany to nie zmienia to faktu, że mam wiele zastrzeżeń do całego procesu zmiany modelu transportowego w naszej gminie począwszy od podjęcia w tym zakresie decyzji, poprzez zastosowaną procedurę, sposób jej przeprowadzenia, brak precyzyjnej i spójnej polityki informacyjnej, a na aspekcie finansowym całego przedsięwzięcia skończywszy.

Swoje uwagi i zastrzeżenia w tym temacie na przestrzeni kilku miesięcy wielokrotnie przedstawiałam w swoich artykułach i wypowiedziach poświęconych temu zagadnieniu. Od samego początku też bacznie przyglądam się całej procedurze, co niestety przyczyniło się także w pewnym stopniu do mojego odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady, bo zdaniem niektórych za bardzo się interesuję. O tym być może napiszę kiedyś indziej, dzisiaj natomiast chciałam skupić się na samej procedurze rzekomego wyłonienia Wykonawcy. Piszę rzekomego, ponieważ najprawdopodobniej do dzisiaj jeszcze nie została podpisana umowa, a pojawiające się często sprzeczne informacje dotyczące zakończonych i niezakończonych negocjacji nie pozwalają jednoznacznie zająć stanowiska w tej sprawie.  Aby nieco przybliżyć Państwu zagadnienie, postanowiłam opisać przebieg samego postępowania, które miało lub doprowadziło do wyłonienia Wykonawcy. Postępowania, które na pierwszy rzut oka wygląda jak standardowa procedura uproszczona. Jednak po głębszej jego analizie oraz zapoznaniu się z udostępnioną mi całą dokumentacją dochodzę do wniosku, że sposób uproszczenia, jaki zastosowano był tak głęboki, że rodzi się pytanie. Kto, z kim negocjował oraz za co i czemu tyle musimy zapłacić?

Jednym z bardzo istotnych elementów dbałości o finanse publiczne powinny być starannie i dobrze przygotowane procedury przetargowe, szczególnie w tych dziedzinach, które nie są standardowe, a w przypadku transportu publicznego w moim przekonaniu z taką procedurą mamy do czynienia. Czy zatem Urząd Miejski stanął na wysokości zadania, a czynności które w tym zakresie wykonał były w pełni transparentne? Myślę, że po przybliżeniu całej procedury oraz przekazaniu Państwu swoich wątpliwości sami Państwo ocenią czy jest powód do niepokoju.

Zapytanie ofertowe o wartości kilku milionów

W dniu 2 stycznia br. Gmina Blachownia rozpoczęła procedurę wyłonienia podmiotu, który ma świadczyć usługi transportowe w naszej gminie. Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym, ogłoszone zostało zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2017r, poz. 2136). Zgodnie z tym artykułem powierzenie świadczenia usług zostanie dokonane w trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia. Ze względu na to, że wartość usługi nie przekroczy 1 mln euro oraz roczna ilość przejechanych kilometrów będzie mniejsza niż 300 tys. km tryb ten mógł być zastosowany. Gdyby te warunki nie wystąpiły, to gminę obowiązywałaby ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z instrukcją Zamawiającego oferta powinna zawierać:

- proponowany rozkład jazdy na poszczególnych liniach,

- przykładowe tabliczki przystankowe z każdej miejscowości na obszarze Gminy Blachownia,

- informację o liczbie środków transportu, którymi będzie realizowana usługa przewozowa, z zastrzeżeniem, że pojazdy nie mogą być starsze niż wyprodukowane w roku 2000,

- proponowaną miesięczną stawkę za wykonaną usługę przewozową (w granicach Gminy Blachownia) w okresie dni nauki szkolnej oraz w okresie wolnym od nauki szkolnej, z jednoczesnym uwzględnieniem, że wpływy z biletów i dotacja budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych stanowi przychód Zamawiającego,

- proponowane stawki opłat za bilet jednorazowy i bilet miesięczny, w tym biletów ulgowych dla uczniów.

Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia określono między 01.02.2018 a 12.02.2018 roku (do uzgodnienia, w zależności od terminu uzyskania wymaganych zezwoleń na linie regularne). Okres wykonywania usług ustalony został na 12 miesięcy.

Jako jedyne kryterium wyboru ustalono średnią cenę miesięcznej usługi.

W oparciu o szczegółowy opis zamówienia, wzór umowy oraz wymagania dotyczące usługi zawarte w zapytaniu, Wykonawcy mieli złożyć oferty na formularzu ofertowym załączonym do zapytania. Wraz z ofertą cenową Wykonawcy zobowiązani byli złożyć proponowany rozkład jazdy na poszczególnych liniach, przykładowe tabliczki przystankowe, informację o liczbie środków transportu.

W ofercie należało przedstawić:

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2. Proponowaną miesięczną stawkę za wykonaną usługę przewozową (w granicach Gminy Blachownia) w okresie dni nauki szkolnej.

3. Proponowaną miesięczną stawkę za wykonaną usługę przewozową (w granicach Gminy Blachownia) w okresie wolnym od nauki szkolnej.

4. Proponowane stawki opłat za bilet jednorazowy normalny.

5. Proponowane stawki opłat za bilet jednorazowy ulgowy.

6. Proponowane stawki opłat za bilet miesięczny normalny.

7. Proponowane stawki opłat za bilet miesięczny ulgowy dla uczniów.

Termin składania ofert upłynął w dniu 11 stycznia br. W tym terminie złożona została jedna oferta firmy GTV BUS z Ozimka, która wyceniła swoje usługi na kwotę brutto 2.575.951,50 zł.

Co zawierała oferta, a czego nie zawierała? Jakie były niedociągnięcia ze strony Zamawiającego oraz jaki efekt przyniosły negocjacje napiszę za kilka dni.