Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
582825
DzisiajDzisiaj149
RazemRazem582825


Monday, 14, październik 2019

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza

W pobliżu jeziora Blachownia powstała ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. Jest to czternaście tablic edukacyjnych umieszczonych na najczęściej uczęszczanych przez nas szlakach - długość około 2 km.

 

Osiemdziesiąt procent kosztów tej inwestycji pochodzi z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Oficjalne Otwarcie Hali

 

Uroczystość Oficjalnego Otwarcia Hali Widowiskowo-Sportowej odbędzie się dnia 4 czerwca 2011 roku o godzinie 11.00, w Blachowni przy ul. Sportowej 1.

Program uroczystości:

11.00-oficjalne rozpoczęcie

-przemówienie Burmistrz Blachowni i zaproszonych gości

-otwarcie Hali Sportowej

-poświęcenie

-odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 

12.00-część artystyczno-sportowa

-występ zespołu tanecznego GIMBA

-towarzyski mecz siatkówki

-występy MDK Blachownia

 

15.00-występ zespołu TELOMERY- "Piosenki Marka Grechuty"

No i po Sesji

Środowa Sesja przebiegła bardzo spokojnie. Radni nie mieli zastrzeżeń do proponowanych uchwał i głosowali  w większości  jednomyślnie.

Bardzo ważnym punktem  Sesji było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia pn. „Blachownia-Kłobuck”, oraz pn. „ Gazociąg Aleksandria- Blachownia” – w głosowaniu wszyscy Radni byli jednomyślni i zagłosowali  za uchwałą.

Kolejna ważną sprawą, nurtującą zdecydowaną większość  Mieszkańców Blachowni była uchwała związana z remontem jazu. Uchwała dotyczyła udzielenia w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na 2011 rok, pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Częstochowskiemu. Uchwałę przyjęto piętnastoma głosami za.

 

A teraz dobra informacja dla rodziców, którzy zapisali swoje pociechy do przedszkola.

 

Radni ustalili i przegłosowali stawkę opłaty za dodatkowe godziny spędzone w przedszkolu w wysokości 1,25 zł. Propozycja w projekcie uchwały zaproponowanej przez Burmistrza Blachowni wynosiła 1,50 zł.

 

Przedszkola prowadzone przez gminę Blachownia zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie oraz naukę religii. Oplata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin wynosić będzie zgodnie z podjętą uchwałą 1,25 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych. Oplata ustalana będzie miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki 1,25 zł. Podana stawka będzie obowiązywać od dnia 1 września 2011 r. Dwadzieścia pięć groszy poniżej propozycji Pani Burmistrz to może niewiele, ale dla wielu niezamożnych rodzin w skali miesiąca na pewno pozwoli na zaoszczędzenie kwoty dla nich znaczącej, szczególnie w sytuacji ciągle rosnących kosztów utrzymania.

Zaproszenie na Sesję

Zapraszam Państwa na VIII Sesję Rady Miejskiej w Blachowni, która odbędzie się 25 maja 2011 roku, o godz. 15.00 w sali Szkoły Podstawowej Nr 1 w Blachowni, ul. Sienkiewicza 8.

Najważniejsze tematy:

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Miejskiej w Blachowni.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury w Blachowni.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Blachowni dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia: "Blachownia - Kłobuck", oraz "Gazociąg Aleksandria - Blachownia".

- Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Blachownia.

Proponowane stawki opłat za przedszkole przedstawia załącznik.

NIEPRZYJEMNY INCYDENT

Ponieważ wielu mieszkańców zadaje mi pytania dotyczące  nieprzyjemnego incydentu, do którego doszło  na Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 kwietnia br.,  postanowiłam jeszcze raz powrócić do tej sprawy i pokrótce wyjaśnić to zdarzenie.

 

W dniu 4 kwietnia skierowałam do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni pismo zawierające moje uwagi związane z naszą dotychczasową pracą w radzie. Dodatkowym impulsem do napisania pisma były także podobne uwagi większości moich kolegów radnych, które często pojawiały się w rozmowach podczas pracy komisji. Zastrzeżenia dotyczące niekompletności dostarczanych nam dokumentów, oraz szybkich terminów w jakich musimy zajmować się niektórymi zagadnieniami pojawiały się wielokrotnie. Dlatego uważałam za stosowne poinformowanie Pana Przewodniczącego o sprawach, które nas nurtują oraz powodują, że trudno nam jest podejmować przemyślane decyzje. Mając na uwadze wielkie doświadczenie pracy w radzie jakim może pochwalić się Pan Henryk Kania byłam przekonana, że pomoże on  rozwiązać ten problem, a przynajmniej wyjaśni, czym spowodowany jest pośpiech w niektórych przypadkach. Okazało się jednak, że bardzo się pomyliłam co do osoby  Pana Przewodniczącego, który wykazał się wielką małostkowością. Zamiast potraktować sprawę poważnie, a tym samym okazać szacunek dla mnie,  oraz moich kolegów, nie odniósł się do  zastrzeżeń w sposób merytoryczny. Zamiast tego, w sposób niezwykle niegrzeczny i nieelegancki na zakończenie Sesji Rady Miejskiej zaatakował mnie, nie odnosząc się przy tym do meritum sprawy, tylko wyraził swoje oburzenie samym faktem napisania przeze mnie pisma.

Chciałam przy tym jeszcze raz serdecznie podziękować Pani Bożenie Forma,  Panu Krzysztofowi Imiołkowi, oraz Panu Markowi Kułakowskiemu za wsparcie udzielone mi poprzez zabranie głosu w mojej obronie.

Ponieważ do wspomnianego incydentu doszło ponad miesiąc temu uważam, że po przedstawieniu Państwu powyższego opisu zdarzenia, sprawę uważam za zakończoną.

W załączniku znajduje się pismo jakie skierowałam do Pana Przewodniczącego .  Myślę, że po zapoznaniu się z jego treścią wyrobicie sobie Państwo własne zdanie na ten temat.

Pozdrawiam

Edyta Mandryk