Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
667731
DzisiajDzisiaj195
RazemRazem667731


Friday, 14, sierpień 2020

Interpelacje_22_czerwca_2011

IX Sesja Rady Miejskiej - 22 czerwca 2011 roku

 

Moja pierwsza interpelacja dotyczyła hali widowiskowo - sportowej.

Zaniepokojona sprawą hali widowiskowo - sportowej, a w szczególności zamieszaniem związanym z oddaniem hali do użytku oraz zastrzeżeniami co do rzetelności wykonania obiektu złożyłam interpelację związaną z nurtującymi mnie problemami.

odpowiedź - więcej...

Druga interpelacja dotyczyła kosztu remontu brodzika w parku przy zalewie.

W odpowiedzi usłyszałam, że koszt remontu wyniósł -  9.900 zł.

 

Widok brodzika po remoncie.

 

 

 

Pani Burmistrz skorzystała z przysługującego Jej prawa i na interpelację w sprawie hali uzyskałam odpowiedź ustną.

Usłyszałam, że odbiór budowlany hali widowiskowo - sportowej nastąpił, natomiast nie odebrany został jeszcze bezusterkowy przedmiot umowy, czyli hala. Cały czas mają miejsce rozmowy z Wykonawcą.

Pani Burmistrz zapewniła, że obecne użytkowanie hali nie utrudni ewentualnego dochodzenia swoich praw przed sądem w sporze z Wykonawcą.

 

Dowiedziałam się też, że za wykonaną usługę firmy zewnętrznej, która wykonała zalecenia Państwowej Straży Pożarnej nie zapłacono. Jest to kwota 1.200 zł.

Zadałam także pytanie, czy w trakcie budowy inspektor nadzoru nie zauważył, że prace wykonywane są niewłaściwie oraz, że występują znaczące opóźnienia w wykonywanych pracach.

Otrzymałam odpowiedź, że opóźnienia były. Był inspektor nadzoru, stąd wezwania, aby wykonawca uchybienia naprawił.

Zwróciłam także uwagę na fakt, ze zgodnie z zapisem umowy Zamawiający powołał inspektora nadzoru, który był uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które były niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami, wykonania umowy.

Na pytanie, czy ustalono, że pracownicy odpowiedzialni za realizację umowy ze strony Zamawiającego dopełnili należycie wszystkie nałożone na nich obowiązki związane z kontrolą realizacji inwestycji, odbiorem prac oraz należytym przygotowaniem hali do użytkowania pod względem technicznym i prawnym, uzyskałam odpowiedź,

że jeżeli inspektor nadzoru budowlanego odebrał pracę, to hala jest możliwa do użytkowania i nic nie zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu...w przebywaniu na hali.

 

Treść interpelacji w załączniku.

 

Sesja absolutoryjna

22 czerwca w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji  odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Blachowni. Głównym punktem obrad było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Blachowni z wykonania budżetu za 2010 rok.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii Komisji Rewizyjnej i opinii pozostałych Komisji przystąpiliśmy do głosowania.

Rada Miejska w Blachowni w głosowaniu 13 głosów za i jednym wstrzymującym się podjęła uchwałę udzielającą absolutorium dla Burmistrza  za rok 2010.

 

Zaniepokojona sprawą hali widowiskowo-sportowej, a w szczególności zamieszaniem związanym z oddaniem hali do użytku oraz zastrzeżeniami do wykonawcy co do rzetelności wykonania obiektu, złożyłam interpelację związaną z nurtującymi mnie problemami.

W załączniku przedstawiam treść interpelacji.

Zachęcam także do odwiedzania zakładki interpelacje.

Boże Ciało

 

Boże Ciało - Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,  uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich.

W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się w diecezji krakowskiej na początku XIV w. Procesje włączono do obchodów tego święta dopiero 100 lat później.

Jednym z głównych elementów obchodów Bożego Ciała jest budowa czterech ołtarzy. Ich dekorowaniem zajmują się wierni. Wykorzystywane są do tego przede wszystkim gałęzie brzozy oraz kwiaty.

 


Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Nazwa "monstrancja" wywodzi się od łacińskiego słowa oznaczającego "pokazywać". Monstrancja używana jest już od XIV wieku, podczas wystawiania i procesyjnego obnoszenia hostii, a więc właśnie podczas Bożego Ciała. Początkowo miała ona kształt wieży gotyckiej, a w okresie baroku powstał typ monstrancji - słońca, który znamy do dziś.

Procesja z monstrancją zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Na każdym przystanku czytane są zawsze fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Ołtarz

przy którym odprawiona została Msza Święta

rozpoczynająca procesję

(ul. Sienkiewicza, osiedle przy dawnej restauracji "Słoneczna")

 

Ołtarz I

(ul. Księżycowa)

 

 

Ołtarz II

(ul. Cmentarna)

 

 

Ołtarz III

(ul. Sienkiewicza, przy krzyżu)

 

 

 

 

Zaproszenie na Sesję

 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy na IX Sesję Rady Miejskiej w Blachowni, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2011 roku o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni przy ulicy Sportowej 1.

Najważniejsze tematy:

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Blachowni absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Blachowni przy ulicy Sportowej 6 mieszkania nr 5 w trybie przetargowym.

- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Blachowni przy ulicy Malickiej.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Blachownia.

Nie bądź obojętny!

Karol wciąż walczy.
Jest chory na ostrą białaczkę szpiku kostnego.
Mimo, że udało się już zarejestrować 200 potencjalnych dawców nie ma wśród nich dawcy dla Karola...
Kolejny nawrót choroby i każda następna chemioterapia osłabia Go coraz bardziej.
Czeka na Twoją pomoc.

18 czerwca 2011 r. w Częstochowie, na Placu Rady Europy

 

(przed dworcem PKP od strony ul. Wolności)
w godz. 10.00-16.00, będzie stał specjalistyczny MEDBUS,
w którym można oddać próbkę swojej krwi do badania
w celu ustalenia zgodności antygenowej.

PRZYBĄDŹCIE TŁUMNIE !!!

(pamiętając, że prawdopodobieństwo trafienia idealnego dawcy wynosi 1:100 000)


"Człowiek nie odnajdzie się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z samego siebie [...]" Na Twój dar czeka Karol (20 lat), Kasia (3 latka), Zbyszek (32 lata), Paulina (16 lat), Patrycja (22 lata) oraz wielu innych, którzy wciąż mają nadzieję...