Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
977434
DzisiajDzisiaj46
RazemRazem977434
Friday, 19, lipiec 2024

Aktualności

OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW 2024

27-06-2024

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni ogłasza, że zgodnie
z ustawą Prawo Spółdzielcze, Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni, które odbędzie się w dniu 
28-go (piątek) czerwca 2024 roku o godzinie 1700, w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni (w pomieszczeniu stołówki; ul. Sienkiewicza 8), według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczącego i Sekretarza).

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia porządku obrad,
 2. przyjęcia protokołu ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 1. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby).
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie sprawdzenia kompletności listy obecności, ważności mandatów pełnomocników i przedstawicieli członków spółdzielni, sprawdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Przedstawienie Sprawozdań:
 1. Finansowego za 2023 r.,
 2. Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 r.,
 3. Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023 r.

6. Podjęcie Uchwał w sprawie:

 1. Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 r.,
 2. Sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2023 r.,
 3. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 r.,
 4. udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,
 5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z jej prac – w tym w zakresie wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia.

8. Sprawy różne – dyskusja.

9. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał oraz wszystkie sprawozdania będą wyłożone w Spółdzielni Mieszkaniowej w Blachowni w siedzibie Zarządu przy ul. Bankowej 9 w Blachowni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członkowie mają prawo zapoznać się w siedzibie Zarządu z treścią w/w dokumentów. Członkowie mają prawo zgłaszać żądania umieszczenia określonych spraw w porządku posiedzenia i składać projekty uchwał w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zgłaszane przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W BLACHOWNI

Źródło informacji : smblachownia.pl