Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
866766
DzisiajDzisiaj57
RazemRazem866766


Saturday, 26, listopad 2022

SESJA - 31 stycznia 2017 roku.

Według  Protokołu Nr XXXIV/2017 z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Blachowni, odbytej w dniu 31 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Edyta Mandryk złożyła interpelacje w sprawie:

1.         Remontu ulic: Partyzantów, Curie-Skłodowskiej, Handlowej prosiła o jak najszybsze ogłoszenie przetargu na remont dróg i sfinansowanie inwestycji z własnych środków. Mieszkańcy bardzo długo czekają na naprawę, a wniosek o dofinansowanie nie przeszedł.

2.         Obiegu dokumentów stwierdziła, że listy do Rady Miejskiej powinny być kierowane do Rady Miejskiej. Przewodnicząca, jako pierwsza powinna otwierać korespondencje.  

Wyjaśniła, że pisma do Rady najpierw przechodzą przez Burmistrza. W dniu, kiedy wpływa list z Kancelarii Prezesa Ministrów do Rady Miejskiej dowiaduje się o nim z portali internetowych. Prosiła o podjęcie działań, żeby korespondencja kierowana do Przewodniczącej wpływała na jej ręce.

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska udzieliła odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje radnych:

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Blachowni Edycie Mandryk w sprawie:

1.         Remontu ulic: Partyzantów, Curie-Skłodowskiej, Handlowej odpowiedziała, że ulice znajdują się na liście rezerwowej do dofinasowanie. Wnioski zostały przygotowane bardzo dobrze. Niemniej jednak w przypadku wniosków liczą się punkty za to czy przy ulicy znajdują się instytucje użyteczności publicznej np. szkoła, ośrodek zdrowia.   

Wniosek otrzymał maksymalną ilość punktów, które mógł otrzymać. Ma nadzieję, że dofinansowanie otrzymamy (podobna sytuacja była z ul. Malicką, która była na liście rezerwowej).

Nie możemy remontować ulic ze środków własnych, ponieważ nie zostały zabezpieczone na ten cel  środki w budżecie.

2.         Pism wpływających do Rady poinformowała, że obieg dokumentów wynika z regulaminu organizacyjnego Urzędu, który funkcjonuje od kilkunastu lat. Nie ma stanowiska ds. obsługi rady. Wszystkie pisma, które wpływają na kancelarie do Urzędu są przez pracowników otwierane i przekazywane Burmistrzowi i parafowane w zależności od właściwości sprawy. W celu wprowadzenia zmian należałoby zmienić regulamin i zatrudnić osobę do obsługi biura rady, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami.

Sesja - 20 grudnia 2016 roku

 

Według protokołu  XXXII/2016 z obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Blachowni odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku:

Przewodnicząca Rady Edyta Mandryk złożyła interpelacje w sprawie:

1.         Poprawy nawierzchni ul. Partyzantów od strony skrzyżowania z ulicą 1 Maja.

Na wjeździe znajduje się duże zagłębienie, które podczas opadów zapełnia się wodą utrudniając przejście.

2.         Wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Cmentarnej (na wysokości cmentarza) w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

 

Odpowiedzi na interpelacje udzieliła Burmistrz Blachowni

w sprawie:

1.         Poprawy nawierzchni ul. Partyzantów od strony skrzyżowania z ulicą 1 Maja odpowiedziała, że doraźnie zostanie poprawiona nawierzchnia, ponieważ PWiK przygotowuje projekt na wymianę wodociągu oraz czekamy na dofinasowanie budowy drogi.

2.         Wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Cmentarnej odpowiedziała, że jest przygotowany projekt organizacji ruchu. Wybudowanie przejścia dla pieszych wiąże się z wybudowaniem kładki, której koszt wyszacowano na około 40 tyś. zł. Jeżeli będą wolne środki (oszczędności) kładka zostanie wykonana. Będzie wprowadzona do budżetu, jako zadanie inwestycyjne.

 

SESJA - 27 października 2016 roku

 

Według protokołu XXIX/2016 z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Blachowni odbytej w dniu 27 października 2016 roku:

Radna Edyta Mandryk złożyła interpelacje w sprawie:

1.         Poprawy nawierzchni drogi na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów z ulicą 1 Maja, na którym powstało zagłębienie. Podczas opadów wypełnia się wodą, która uniemożliwia przejście pieszym (interpelacja w załączeniu do protokołu).

2.         Zainstalowania oświetlenia na „starym” ryneczku przy ulicy Kubowicza (interpelacja w załączeniu do protokołu).  

Ponadto prosiła o zorganizowania spotkania z kupcami w sprawie opłat targowych.

W tym dniu Rada uzyskała zapewnienie, że na zgłoszone wnioski i interpelacje radnych odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie. Głos zabrał jednak Sekretarz Gminy Dariusz Wojciechowski, który w imieniu Pani Burmistrz poinformował, że zostanie zorganizowane spotkanie z kupcami i radnymi w sprawie opłat targowych.

 

Interpelacja 19 maja 2016 r.

Zwracam się z prośbą udzielenia informacji na kiedy planowane jest wszczęcie procedury przetargowej dotyczącej budowy nakładki asfaltowej na ulicy Partyzantów, Marii Curie Skłodowskiej, Księżycowej  i Handlowej.

Mieszkańcy tych ulic nieustannie dopytują mnie kiedy zostanie rozpoczęta ww.  inwestycja, która przewidziana jest do realizacji w tegorocznym budżecie. Mieszkańcy tych ulic zwracają także uwagę, że dalsze zwlekanie z budową nakładki zwiększa ryzyko całkowitej degradacji podbudowy, która została już wykonana kilka lat temu. Ponadto na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów z ulicą 1 Maja powstało zagłębienie, które w czasie opadów wypełnia się wodą  uniemożliwiając swobodne przejście przechodniom.

 

Odpowiedź:

 

 

Interpelacja 19 maja 2016 r.

Uprzejmie proszę o pilną naprawę chodnika u zbiegu ulic Dobrej i Odlewników przy studni chłonnej kanału burzowego. W wyniku zapadnięcia się gruntu powstała nierówność, która poza uciążliwością dla przechodniów stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Mieszkańcy zgłaszają mi, że często w tym miejscu dochodzi do potknięcia się przechodniów  (szczególnie w porze nocnej) jak i upadku rowerzystów. Ponieważ bezpośrednio zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców proszę o szybką naprawę chodnika w tym miejscu.

 

Odpowiedź: