Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Get Adobe Flash player
588220
DzisiajDzisiaj90
RazemRazem588220
Tuesday, 12, listopad 2019

Aktualności

TRANSPORT ZBIOROWY-PROCEDURA

22 marca 2018 r.

W Konopiskach transport po terenie gminy już rusza. Dojazdy do Częstochowy uruchomione zostaną w połowie kwietnia, przynajmniej taka informacja została podana na stronach Gminy Konopiska. Co prawda także mieszkańcy Konopisk patrzą na cały proces z niepokojem, ale chociaż w odróżnieniu od nas dysponują konkretnym i spójnym przekazem ze strony władz gminy. Nasze władze świętowały sukces już dawno, przekazując po drodze kilka sprzecznych ze sobą przekazów, a czas biegnie.  Za nami połowa marca, a hucznie obiecana darmowa komunikacja dalej nie funkcjonuje. Może od kwietnia, może od maja usłyszałam ostatnio od jednego z wysoko postawionych urzędników. Wszystkiemu podobno winna jest Częstochowa, ponieważ musi wydać pozwolenie na wjazd i jak usłyszałam zbytnio się z tym nie kwapi. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że stosowne pozwolenia wcześniej czy później zostaną wydane i usługa będzie realizowana. Pod warunkiem, że są to jedyne trudności na długiej drodze do komunikacyjnej normalności w naszej gminie.

Choć staram się być optymistką i wierzę, że wcześniej czy później problem zostanie rozwiązany to nie zmienia to faktu, że mam wiele zastrzeżeń do całego procesu zmiany modelu transportowego w naszej gminie począwszy od podjęcia w tym zakresie decyzji, poprzez zastosowaną procedurę, sposób jej przeprowadzenia, brak precyzyjnej i spójnej polityki informacyjnej, a na aspekcie finansowym całego przedsięwzięcia skończywszy.

Swoje uwagi i zastrzeżenia w tym temacie na przestrzeni kilku miesięcy wielokrotnie przedstawiałam w swoich artykułach i wypowiedziach poświęconych temu zagadnieniu. Od samego początku też bacznie przyglądam się całej procedurze, co niestety przyczyniło się także w pewnym stopniu do mojego odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady, bo zdaniem niektórych za bardzo się interesuję. O tym być może napiszę kiedyś indziej, dzisiaj natomiast chciałam skupić się na samej procedurze rzekomego wyłonienia Wykonawcy. Piszę rzekomego, ponieważ najprawdopodobniej do dzisiaj jeszcze nie została podpisana umowa, a pojawiające się często sprzeczne informacje dotyczące zakończonych i niezakończonych negocjacji nie pozwalają jednoznacznie zająć stanowiska w tej sprawie.  Aby nieco przybliżyć Państwu zagadnienie, postanowiłam opisać przebieg samego postępowania, które miało lub doprowadziło do wyłonienia Wykonawcy. Postępowania, które na pierwszy rzut oka wygląda jak standardowa procedura uproszczona. Jednak po głębszej jego analizie oraz zapoznaniu się z udostępnioną mi całą dokumentacją dochodzę do wniosku, że sposób uproszczenia, jaki zastosowano był tak głęboki, że rodzi się pytanie. Kto, z kim negocjował oraz za co i czemu tyle musimy zapłacić?

Jednym z bardzo istotnych elementów dbałości o finanse publiczne powinny być starannie i dobrze przygotowane procedury przetargowe, szczególnie w tych dziedzinach, które nie są standardowe, a w przypadku transportu publicznego w moim przekonaniu z taką procedurą mamy do czynienia. Czy zatem Urząd Miejski stanął na wysokości zadania, a czynności które w tym zakresie wykonał były w pełni transparentne? Myślę, że po przybliżeniu całej procedury oraz przekazaniu Państwu swoich wątpliwości sami Państwo ocenią czy jest powód do niepokoju.

Zapytanie ofertowe o wartości kilku milionów

W dniu 2 stycznia br. Gmina Blachownia rozpoczęła procedurę wyłonienia podmiotu, który ma świadczyć usługi transportowe w naszej gminie. Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym, ogłoszone zostało zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2017r, poz. 2136). Zgodnie z tym artykułem powierzenie świadczenia usług zostanie dokonane w trybie bezpośredniego udzielenia zamówienia. Ze względu na to, że wartość usługi nie przekroczy 1 mln euro oraz roczna ilość przejechanych kilometrów będzie mniejsza niż 300 tys. km tryb ten mógł być zastosowany. Gdyby te warunki nie wystąpiły, to gminę obowiązywałaby ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z instrukcją Zamawiającego oferta powinna zawierać:

- proponowany rozkład jazdy na poszczególnych liniach,

- przykładowe tabliczki przystankowe z każdej miejscowości na obszarze Gminy Blachownia,

- informację o liczbie środków transportu, którymi będzie realizowana usługa przewozowa, z zastrzeżeniem, że pojazdy nie mogą być starsze niż wyprodukowane w roku 2000,

- proponowaną miesięczną stawkę za wykonaną usługę przewozową (w granicach Gminy Blachownia) w okresie dni nauki szkolnej oraz w okresie wolnym od nauki szkolnej, z jednoczesnym uwzględnieniem, że wpływy z biletów i dotacja budżetu państwa z tytułu honorowania ulg ustawowych stanowi przychód Zamawiającego,

- proponowane stawki opłat za bilet jednorazowy i bilet miesięczny, w tym biletów ulgowych dla uczniów.

Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia określono między 01.02.2018 a 12.02.2018 roku (do uzgodnienia, w zależności od terminu uzyskania wymaganych zezwoleń na linie regularne). Okres wykonywania usług ustalony został na 12 miesięcy.

Jako jedyne kryterium wyboru ustalono średnią cenę miesięcznej usługi.

W oparciu o szczegółowy opis zamówienia, wzór umowy oraz wymagania dotyczące usługi zawarte w zapytaniu, Wykonawcy mieli złożyć oferty na formularzu ofertowym załączonym do zapytania. Wraz z ofertą cenową Wykonawcy zobowiązani byli złożyć proponowany rozkład jazdy na poszczególnych liniach, przykładowe tabliczki przystankowe, informację o liczbie środków transportu.

W ofercie należało przedstawić:

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

2. Proponowaną miesięczną stawkę za wykonaną usługę przewozową (w granicach Gminy Blachownia) w okresie dni nauki szkolnej.

3. Proponowaną miesięczną stawkę za wykonaną usługę przewozową (w granicach Gminy Blachownia) w okresie wolnym od nauki szkolnej.

4. Proponowane stawki opłat za bilet jednorazowy normalny.

5. Proponowane stawki opłat za bilet jednorazowy ulgowy.

6. Proponowane stawki opłat za bilet miesięczny normalny.

7. Proponowane stawki opłat za bilet miesięczny ulgowy dla uczniów.

Termin składania ofert upłynął w dniu 11 stycznia br. W tym terminie złożona została jedna oferta firmy GTV BUS z Ozimka, która wyceniła swoje usługi na kwotę brutto 2.575.951,50 zł.

Co zawierała oferta, a czego nie zawierała? Jakie były niedociągnięcia ze strony Zamawiającego oraz jaki efekt przyniosły negocjacje napiszę za kilka dni.