Edyta Mandryk

Radna Rady Miejskiej w Blachowni

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Dla kandydatów i wyborców - część II

Email PDF

POWIAT


Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu.


Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, czyli organem jego administracji. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta (jako jego przewodniczący), wicestarosta i pozostali członkowie. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę. Zarząd wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.


Dla kandydatów i wyborców - część I

Email PDF

16. listopada odbędą się wybory samorządowe. W naszym mieście zaczęły się pojawiać plakaty z kandydatami startującymi w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku  i twarze osób ubiegających się o fotel burmistrza.


Kogo wybierzemy? Czas pokaże.


Myślę, że zarówno kandydatom, jak i wyborcom przyda się kilka informacji na temat organów administracji samorządowej i ich zadania.


Zacznę od podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest GMINA.


Organami gminy są: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta).


Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.


Organem wykonawczym gminy, czyli administracji gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W drodze rozporządzenia może on powoływać i odwoływać swojego następcę lub zastępców.

 

 

Sylwia Szymańska na burmistrza Blachowni

Email PDF

 

 

 

Świadomy pacjent

Email PDF

 

Czy słyszeliście Państwo o Zintegrowanym Informatorze Pacjenta?


ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Rejestrując się w ZIP otrzymuje się dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnych, także wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach i informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia.


Aby zarejestrować się w bazie, należy wejść na : zip.nfz.gov.pl


i postępować zgodnie z poleceniami w kolejnych krokach.


Aby korzystać z serwisu nie wystarczy rejestracja na stronie internetowej.


O czym marzą Dzieci w Cisiu?

Email PDF

Rodzice dzieci z Cisia próbują pozyskać fundusze na rozbudowę placu zabaw, dlatego zgłosili swój projekt w konkursie Fundacji Aviva.

Celem konkursu jest promowanie inicjatyw społecznych zgłoszonych w ramach Programu Grantowego „To dla mnie ważne”.

O otrzymaniu dotacji i wysokości wsparcia zadecyduje Komisja Konkursowa, która weźmie pod uwagę: zgodność inicjatywy z celami programu, skuteczność, trwałość efektów, zasięg działań  oraz poparcie zdobyte w sieci.


W imieniu rodziców i własnym proszę o kliknięcie w poniższy link i oddanie głosu na tak ważną dla dzieci inicjatywę.


https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1070,o-czym-marza-dzieci-w-cisiu.html

 

 

Pomóżmy uzyskać środki na  realizację projektu.


Można głosować codziennie!


Strona 1 z 67