Edyta Mandryk

Radna Rady Miejskiej w Blachowni

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SONDA

Jak oceniasz pracę Radnych Rady Miejskiej w Blachowni?Wyniki

Aktualności

SONDA

Email PDF

 

Powyżej zamieściłam sondę, w której możecie Państwo przedstawić swoje stanowisko w sprawie oceny pracy Radnych Rady Miejskiej obecnej kadencji.


Głosowanie potrwa do 24 września br.


Każdy użytkownik może zagłosować tylko raz w ciągu doby.

Zachęcam do oddania głosu, za co  z góry bardzo dziękuję.

 


Zamieszczono ogłoszenie o naborze – Sekretarz Gminy

Email PDF

8 września br. pisałam o kontroli kompleksowej Urzędu Miejskiego w Blachowni przeprowadzonej przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.


Pisałam wówczas, że w  okresie od 9 kwietnia 2011 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 16 maja 2014 r. w jednostce żaden pracownik nie wykonywał obowiązków przypisanych dla stanowiska kierowniczego jakim jest stanowisko Sekretarza Gminy Blachownia.


Zaledwie co piąty gimnazjalista uprawia sport godzinę dziennie

Email PDF

 

Zaledwie co piąty gimnazjalista uprawia sport tylko godzinę dziennie. Ale jeśli już uprawia to najczęściej jeździ na rowerze (81,7%).

W ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą w Polsce podwoiła się.

Aż 17% dzieci w wieku 11-15 lat ma nadwagę, a 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi w wieku dorosłym.

 

V FORUM KOBIET ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Email PDF

„ KOBIETY – POZA STEREOTYPEM”

STEREOTYP KOBIETY, MATKA NIEKONWENCJONALNA, KOBIECE PASJE


V FORUM KOBIET ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ


20 września 2014 roku,  godz. 11.00


Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Aleja Armii Krajowej 19b


PROGRAM:


Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Blachowni

Email PDF

Najbliższa Sesja Rady Miejskiej w Blachowni odbędzie się 17 września o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 1.


Radni podejmą  uchwały w sprawie:


1. Ustalenia zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Blachownia i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.


Dotyczy sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy, w odniesieniu do których nie ustalono osób zobowiązanych do dokonania pochówku lub ustalono osoby zobowiązane nie mające takiej możliwości.  Zadanie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu.


Chodzi o opracowanie projektu dla przebudowy ciągu drogowego na odcinku DP 1076S DK 46 – Wyrazów – Łojki – Stara Gorzelnia i Nowa Gorzelnia. Szacunkowy koszt zadania to 200 tys. zł. Propozycja Starosty – współfinansowanie projektu przez naszą gminę  - 50 %.


3. Udzielenia pomocy finansowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.


Strona 1 z 65